Revista de Folklore

ISSN: 2014-2846

 

 

 

 

 

L'Upir és la revista electrònica trimestral en PDF de Cercle-V. Es publica exclusivament en llengua catalana.

La revista té una orientació científica, centrada especialment en qüestions de folklore, però accepta col·laboracions sobre filologia, literatura, cinematografia, medicina, criminologia, etc. Si desitja col·laborar-hi, llegeixi les instruccions per als autors. L'Upir, a més d’articles ad hoc, també publica traduccions de textos de domini públic o d’autors actuals, prèvia autorització.

Tots els articles són revisats per 2 experts independents.

© El copyright és dels autors.

 

L’Upir is a quarterly journal in PDF edited by Cercle-V. It is published exclusively in Catalan.
This journal has a scientific orientation, focusing especially on issues of folklore, but accepting contributions on philology, literature, cinematography, medicine, criminology, etc. Please review our instructions for authors
(only in catalan) prior to submitting your paper. L’Upir accepts unpublished articles, translations of public domain texts or from contemporary authors, with prior authorization.

Every paper is peer-reviewed by 2 independent experts.

© Authors are the copyright holders.

 

 

 

Edició: Josep Fígols i Francesc Casanova

Muntatge: JF&A

Correcció lingüística externa: Núria Ribas
 

 

Vol 1  (2004-2006)

 1. Setembre de 2004, p 1-8
 2. Desembre de 2004, p 9-16
 3. Març de 2005, p. 17-28
 4. Juny de 2005, p. 29-40
 5. Setembre de 2005, p. 41-52
 6. Desembre de 2005, p. 53-84. Especial Highgate.
 7. Març de 2006, p. 85-96
 8. Juny de 2006, p. 97-116
 9. Setembre de 2006, p. 117-140. Especial "Vampir de Borox"
 10. Desembre de 2006, p. 141-156

Índexs vol 1

Vol 2 (2007-2008)

 1. Març de  2007, p. 1-28
 2. Juny de 2007 , p. 29-48
 3. Setembre de 2007, p. 49-76
 4. Desembre de 2007, p. 77-92. Especial Medvedja
 5. Març de 2008, p. 93-132. Especial casos de vampirisme de Calmet
 6. Juny de 2008, p. 133-152
 7. Setembre de 2008, p. 153-160
 8. Desembre de 2008, p. 161-172

 

 

Índexs vol 2

 

 

Vol 3 (2009-2010)

 1. Març de 2009, p. 1-20
 2. Juny de 2009, p. 21-40
 3. Setembre de 2009, p. 41-60
 4. Desembre de 2009, p. 61-92
 5. Març de 2010, p. 93-108
 6. Juny de 2010, p 109-140. Vampirs a l'Anglaterra medieval
 7. Setembre de 2010, p. 141-164
 8. Desembre de 2010

Índexs vol 3

Vol 4 (2011-2012)

 1. Març de 2011, p. 1-16
 2. Juny de 2011, p 17-52. Vampirs a Croàcia
 3. Setembre de 2011, p. 53-76
 4. Desembre de 2011, p. 77-100. Vampirs a Bulgària (I)
 5. Març de 2012. Vampirs a Bulgària (II)
 6. Juny de 2012
 7. Setembre de 2012
 8. Desembre de 2012

  Índexs vol 4

 

 

Vol 5 (2013-2014)

 1. Març de 2013
 2. Juny 2013
 3. Setembre de 2013
 4. Desembre de 2013
 5. Març de 2014
 6. Juny de 2014
 7. Setembre de 2014
 8. Desembre de 2014

 

Vol 6 (2015)

 1. Març de 2015
 2. Juny de 2015
 3. Setembre de 2015
 4. Desembre de 2015


 

 

Vol 7 (2016)

 47 - 48. Juny de 2016

     49. Setembre de 2016

     50. Desembre de 2016

 

Vol 8 (2017)

51. Març de 2017

52. Juny de 2017

53. Setembre de 2017

 

 

Instruccions per als autors

 

Imprimir

Pàgina inicial