L'Upir núm. 7, gener a març de 2007

ISSN: 2014-2846

Contingut:

 

Jordi Ardanuy «Sobre el què és un vampir: el cas de Torolf de la saga islandesa Eyrbyggja». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 85-88.

Resum: Les dificultats de definir exactament què és un vampir es posen de relleu quan s’estudien casos com el de Torolf a Islàndia. Hi ha forces semblances amb casos de vampirisme eslau o balcànic, però d'altres trets són diferents.

 

Descriptors: antropologia, Draugar, casuística, metodologia, taxonomies, Torolf (el coix), Eyrbyggja (saga), Islàndia.

Keywords: anthropology, Draugr, cases, methodology, taxonomies, Thorolf Halt-foot, Eyrbyggja (saga), Iceland.


Referències / References:

 • 1. «Eyrbyggja Saga» (1935). Íslenzk Fornrit, vol 6. Reykiavik.

 • 2. Morris, William; Magnusson, Eirikr [Trad.]; Douglas B. Killings [Ed.] (1998). The Story of the Ere-Dwellers ("Eyrbyggja Saga"). Online Medieval and Classical Library Release, núm 33, «omacl.org/EreDwellers» [Consulta 7 de gener de 2006].

 • 3. Morris, William; Magnusson, Eirikr [Trad.] (1892). «The Story of The Ere-Dwellers». The Saga Library, vol. 2. Londres: Bernard Quaritch.

 • 4. Petoia, Erberto (2004). Vampiri e lupi mannari. 2a ed. Roma: Newton & Copton, p. 126-127.

 

Cercle-V. «Nova edició de l’exposició "Vlad Tepes, il mito di Dracula"». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 88.

Resum: Nova edició de l'exposició, ara Chieti, Els Abruços, organitzada per la Ordre del Dràc de Milà.

Descriptors: Vlad Tepes, Dràcula, activitats.

Keywords: Vlad Tepes, Dracula, events.

 

 

 

David Digbeau. «El cas de Wroclaw». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 89-90.

 

Resum: El text fa referència a una dona de vida dissoluta de Wroclaw (Breslau), a la baixa Silèsia (actualment Polònia) que un cop morta retornava de la tomba.


Descriptors: Casuística, Silèsia, Wroclaw, Polònia.

Keywords: Casuistry, Silesia, Wroclaw, Poland.

 

Referències / References:

 • Lecouteux, Claude (1999). Histoire des Vampires. Autopsie d'un mythe. 7 rue Suger: Imago, p. 161-163.

 • Selt (1833). Sagen aus Breslau's Vorzeit. Breslau, p. 50 i següents.

 

Jordi Ardanuy. «Notícies sobre la novel·la Dràcula». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 91-92.

Resum: Robert Eighteeen-Bisang, ha tingut accés una petita part de la còpia mecanoscrita de la novel·la Dràcula. D'aquesta manera ha pogut apuntar alguns detalls la novel·la d'Stoker.


Descriptors: Dràcula, Stoker (Bram), literatura

Keywords: Dracula, Stoker (Bram), literature.

 

Referències / References:

 • Brams Stoker’s Dracula (2002). New York. Christie.

 • Elisabeth Miller (2006). «The tale of the Typescript». The Borgo Post, vol 11, núm 1 (hivern 2006), p. 4.

 • The Book Sail 16th Anniversary Catalogue: Literature, Art and Artifacts that will forever remain among The Undead (1984). Orange: McLaughlin Press.

 

 

Cercle-V. «Rumor de bèstia xuclasang en els Emirats Àrabs Reunits». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 92.

 

Resum: Rumors en els Emirats Àrabs Reunits sobre una bèstia que es dedica a xuclar la sang de les ovelles, causant-ne la seva mort, com si es tractés d’un vampir.


Descriptors: Animal xuclasang. Emirats Àrabs Reunits.

Keywords: Bloodsucker beast, United Arab Emirates.
 

Referències / References:

 •  Debarky, Salah Al . «Blood-sucking creature’ killing sheep in Fujairah». Khaleej Times (24 de novembre de 2005). Accessible a: «www.khaleejtimes.com» [Consulta 7 de gener de 2006].

 • Woolheater, Craig . «Vampire Sheep Killer or Arabian Chupacabras?». Criptomundo (25 de novembre de 2005), a: «www.cryptomundo.com» [Consulta 7 de gener de 2006].

 

 Antoni Comas. «Joan Perucho i els vampirs». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 93.

Resum: Fragment d'un article publicat al Correo Catalán l'any 1969 en que descriu la relació literària entre Joan Perucho i els vampirs.


Descriptors: Literatura, Perucho (Joan).

Keywords: Literature, Perucho (Joan)

 

 

 

 Josep Fígols. «Un «vampir» candidat a governador». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 94.

 

Resum: Jonathan Sharkey, es califica com vampir i aspira a la presidència de Minnesota.


Descriptors: Policial, religió, EUA..

Keywords: Police affair, religion, USA

 

 

 

Cercle-V. «National Geographic filma la vida de Dràcula en un dels seus castells». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 95.
 

Resum: Filmació d'un nou documental a Poenari.


Descriptors:
Vlad Tepes, Dràcula, cinematografia, documentals, Romania

Keywords: Vlad Tepes, Dracula, cinematography, documentaries, Romania

 

 

 

Cercle-V. «Retornen l’anomenat castell de Dràcula ». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 95.
 

Resum: El govern romanès retorna el castell de Bram a la família dels Habsburg.


Descriptors:
Vlad Tepes, Dràcula, Romania

Keywords: Vlad Tepes, Dracula, Romania

 

 

 

Cercle-V. «Noves referències». L'Upir  7 (gener-març de 2006), p. 96

 

Resum: Noves referències bibilogràfiques.


Descriptors:
Bibliografia.

Keywords: Bibliography.
 

Referències / References:

 • Gail-Nina Anderson. «Unquiet graves». Fortean Times, núm 202 (novembre 2005), p. 46-51.

 • Massimo Polidoro. «In Search of Dracula». Skeptical Inquirer, vol 30, núm 2, (març 2006), p. 25-27.

 

Accés al text

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial