L'Upir 28

(juny de 2011)

 

ISSN: 2014-2846

 

 

Contingut:

 

Jordi Ardanuy. «El judici de Dubrovnik (1737-1738)». L'Upir  28, vol 4 (juny de 2011), p. 18 - 37.

 

Resum: L'historiador croat Ante Liepopili va traduir (1918) la transcripció d'un judici sobre vampirs en la Cort criminal de Dubrovnik. Jan L. Perkowski en va fer una versió anglesa que aquí presentem en català. El text cobreix el període del 14 d'octubre de1737 fins els 30 de juny de 1738. Els fets tan son extrets a partir de testimonis com dels acusats i no hi ha cap raó per dubtar de la veracitat dels fets descrits. Datat del temps de la «gran epidèmia vampírica» de la primera meitat dels segle divuit, probablement sigui la narració més acurada basada en testimonis que en ha arribat.
 

Abstract:  Ante Liepopili, a Croatian historian, presented in translation (1918) a Dubrovnik Criminal Court vampire trial transcript. This Croatian version was translated into English by Jan L. Perkowski and now we produce in Catalan. The text covers the period October 14, 1737 to June 30, 1738. The testimony is elicited from both witnesses and the accused and there is no reason to doubt the veracity of this record. Dating from the time of the great «vampire outbreak» in first half of the eighteenth century, this is probably the most accurate eye-witness account that has come down to us.

 

Descriptors: kosac, prikosac, tenjac, vukodlak, lupi manari, Perkowski (Jan), Dubrovnik, Lastovo, Dalmàcia, Croàcia

Keywords: kosac, prikosac, tenjac, vukodlak, lupi manari, Perkowski (Jan), Dubrovnik, Lastovo, Dalmatia, Croatia

Referències / References:

 • Carlo Battisti; Giovanni Alessio (1952). Dizionario etimologico italiano. Vol. III. Firenze: Università degli studi dei Firenze.

 • JAZU (1936). Rjeènik hrvatskoga ili srpskoga jezika [Diccionari de llenguatge serbi o croat]. Vol. 12. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU).

 • JAZU (1962). Rjeènik hrvatskoga ili srpskoga jezika [Diccionari de llenguatge serbi o croat]. Vol. 18, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU).

 • JAZU (1974). Rjeènik hrvatskoga ili srpskoga jezika [Diccionari de llenguatge serbi o croat]. Vol. 21, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU).

 • Ante Liepopili (1918). «Vukodlaci». A Zbornik za narodni život: juinih Obièaje slavena, vol, XXIII. Zagreb: Knižarnica Jugoslavenske Akademije: 277-290.

 • Jan L. Perkowski (1989). The Darkling. A treatise on Slavic vampirism. Columbus, Ohio: Slavica Publishers.

 

Jordi Ardanuy. Lluïsa Romero. «El cas del revingut de Kringa segons Janez Vajkard Valvasor». L'Upir  28, vol 4 (juny de 2011), p. 38 - 43.

 

Resum: Traducció completa dels fragments del llibre de Valvassor Die Ehre des Hertzogthums Crain (1689) sobre el vampir de Kringa.
Abstract:  Full excerpts about the vampire of Kringa are translated into Catalan from the Valvassor's book Die Ehre des Hertzogthums Crain (1689).

 

Descriptors: Casuística, strigon, Grando (Jure), Valvasor (Janez Vajkard), Kringa, Ístria, Croàcia.

Keywords: Cases, strigon, Grando (Jure), Valvasor (Janez Vajkard), Kringa, Istria, Croatia,

Referències / References:

 • Jordi Ardanuy (2006). «Jure Grando, el vampir de Kringa». L’Upir  8 (abril-juny de 2006), p. 109-115.

 • Janez Vajkard Valvasor (1689). Die Ehre des Hertzogthums Crain. das ist, Wahre, gründliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses Römisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes. Nuremberg: Wolfgang Moritz Endter.

 

David Digbeau. «Creences en vampirs al nord de Croàcia l’any 1936?». L'Upir  28, vol 4 (juny de 2011), p. 44-47.

 

Resum: Segons Robert Ambelain un membre anglès de la Societat Teosòfica de vacances per Croàcia, va informar l'any 1938 d'un cas de vampirisme. El teòsof hauria escoltat del succés ocorregut a Kneginec de boca de persones educades estant a Varaždin. Es presenta el text traduït i els afegits posteriors de Jean Paul Bourre.
 

Abstract: According to Robert Ambelain an English member of the Theosophical Society who was on a holiday in Croatia reported a vampire case in 1938. While the theosophist was staying in Varaždin some educated persons told him about a case happened two years earlier in the village of Kneginec. The text is translated and the later additions by Jean Paul Bourre are treated.

 

Descriptors: Casuística, Ambelain (Robert), Bourre (Jean Paul), Kneginec, Varaždin, Croàcia

Keywords: Cases, Ambelain (Robert), Bourre (Jean Paul), Kneginec, Varaždin, Croatia

Referències / References:

 • Robert Ambelain (1977). Le Vampirisme. De la légende au réel. Paris; Robert Laffont.

 • Rob Brautigam (s. d.). «The Vampire of Kneginec – CROATIA». Shroudeater.com [en línia]. <www.shroudeater.com/cknegin.htm>. Consulta 16 de juny de 2011.

 • Jordi Ardanuy (2009). Los vampiros. ¡Vaya Timo! Pamplona: Laetoli.

 • Jean Paul Bourre (1978). Le vampirisme aujourd’hui. «J’ai rencontré les morts –vivants...». Nice: Alain Lefeuvre.

 • Jean Pual Bourre (1986). Les vampires. París: MA editions.

 • Franco Pezzini (2000). Alla ricerca della Carmilla. Torino: Ananke.

 

Jordi Ardanuy. «El cas de les rodalies de Požega». L'Upir  28, vol 4 (juny de 2011), p. 48-51.

 

Resum: Traducció al català del relat curt sobre el cas de vampirisme a les rodalies de Possega (Croàcia?). S'esmenta un cas de 1721
Abstract:  Catalan translation of a short account about a case of vampirism near Possega (Croatia?). A similar case in 1721 is cited.

 

Descriptors: Casuística, Požega, Croàcia

Keywords: Cases, Požega, Croatia

Referències / References:

 • Jordi Ardanuy (2007). «Els vampirs de Medveđa». L’Upir 14: 77 - 92.

 • Rob Brautigam (2005). «The Vampires of Possega». Shroudeater.com [en línia]. Actualització de 19 de novembre de 2009. <http://www.shroudeater.com/cpossega.htm>. Consulta 19 de juny de 2011.

 • Klaus Hamberger (1992). Mortuus non mordet. Dokumente zun Vampirismus 1689-1791. Viena: Turia & Kant.

 • Niels K. Petersen (2008). «Visum et repertum». Magia Posthuma [en línia]. <magiaposthuma.blogspot.com/2008/09/visum-et-repertum.html>. Consulta 19 de juny de 2011.

 

Accés al text

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial