L'Upir 25

(juliol a setembre de 2010)

 

ISSN: 2014-2846

 

 

Contingut:

 

Francisco Javier Arries. «Trobat el cadàver d’un suposat vampir a la ciutat txeca de Hrádek nad Nisou». L'Upir  25, vol 3 (juliol - setembre de 2010), p. 142 - 147.

 

Resum: Es descriuen els descobriments arqueològics relativament recents de Hrádek nad Nisou. L'esquelet correspon a un home datat vers el 1310. Se'l va trobar boca terrosa amb un grapat de monedes juntes a la mà. La seva posició i la ubicació de la tomba indica que va ser enterrat fora del cementiri local per tal d'impedir el seu retorn per a perseguir o perjudicar els membres de la comunitat local després de la seva mort.


Abstract:  The relatively recent archaeological find uncovered in Hrádek nad Nisou is described. The skeleton was that of a man dating around 1310. He was found lying head down with a handful of coins clasped in her hand. His position and the location of the grave suggests that he was buried far from the local cemetery in order to prevent her coming back to haunt or harm members of the local community after her death

 

Descriptors: arqueologia, cròniques pseudohistòriques, inhumacions, Txèquia

Keywords: archaeology, inhumations, pseudo historical chronicles, Czechkia

Referències / References:

Jason Nolan. «La transmissió en textos contemporanis de vampirs de les narracions sobre revinguts procedents de De Nugis Curialium i de Historia Rerum Anglicarum». L'Upir  25, vol 3 (juliol - setembre de 2010), p. 148 - 157.

Resum: Aquest article se centra en Newburg, contrastant informació sobre Map. Es descriuen les seccions del De Nugis de Map i la Historia de Newburgh d’interès per als estudiosos sobre vampirs. També, aporta una avaluació preliminar de com els seus passatges apareixen en el cànon vampíric a través del treball de Summers The Vampire in Europe (1929), com van passar a True Vampires of History (1971) de Donald Glut. I finalment, va trobar el seu camí en el treball de Gordon Melton The Vampire Book: the Encyclopedia of the Undead (1994).

 

Abstract:  This paper will focus on Newburgh, with contrasting information on Map. The sections of Map’s De Nugis and Newburgh’s Historia of interest to vampire scholars are also described. Next, It’s provided a preliminary assessment of how their passages appear in the canon through the Summers’ (1929) work The Vampire in Europe,  how they were passed on by Donald Glut’s (1971) True Vampires of History, and finally found their way into Gordon Melton’s (1994) work The Vampire Book: the Encyclopedia of the Undead.

 

Descriptors: bibliografia, casuística, Gualter Map, Guillem de Newburgh, Glut (Donald), McNally (Raymond T.), Summers (Montague), De Nugis Curialium, Historia rerum Anglicarum, Anglaterra, Gal·les, Regne Unit.
Keywords: bibliography, cases, Walter Map, William of Newburgh, Glut (Donald), McNally (Raymond T.), Summers (Montague), De Nugis Curialium, Historia rerum Anglicarum, England, Walles, United Kingdom.

 

Referències / References:

 • Fred Botting (1996). Gothic. London: Routledge.

 • C. Brooke;  M. R. James;  R. A. B.  Mynors (1983). De nugis curialium (Courtiers' trifles). Oxford: Oxford University Press.

 • James P. Carley (2003a). Conversa personal (12 de març de 2003).

 • James P. Carley (2003b). Correu electrònic (18 de març de 2003).

 • Basil Copper (1973). The Vampire in Legend and Fact. New York: Citadel.

 • Wright Dudley (1924). The Book of Vampires. A: David J. Skal (2001). Vampires: Encounters with the Undead. New York, Black Dog, p. 17-22.

 • Christopher Frayling (1991). Vampyres: Lord Byron to Count Dracula. London: Faber and Faber.

 • Ken  Gelder (1994). Reading the Vampire. London: Routledge.

 • Donald F. Glut (1971). True Vampires of History. New York: H.C. Publishers.

 • John C. Gorman (1960). William of Newburgh’s Explanatio Sacri Epihalamii in Matrem Sponsi. Freibourg: The University Press.

 • Hans Claude Hamilton (1856). Historia Rerum Anglicarum Willelmi Parvi, Ordinis Sancti Augustini Canonici Regularis in Coenobio Beatae Mariae de Newburgh in Agro Eboracensi. Londini: Sumptibus Societatis, vol. 1.

 • Raymond T. McNally; Radu Florescu (1994). In Search of Dracula: The History of Dracula and Vampires. New York: Houghton Mifflin.

 •  Raymond T. McNally. (1974). A Clutch of Vampires: These Being Among the Best from History and Literature. London: New English Library.

 • W. Map; M. B. Ogle, et al. (1924). Master Walter Map's book, De nugis curialium, Courtiers' trifles. Versió anglesa de Frederick Tupper i Marbury Bladen Ogle. London, Chatto & Windus.

 • Jean Marigny (1994) Vampires: Restless Creatures of the Night. New York: Abrams.

 • J. Gordon Melton (1994). The Vampire Book: the Encyclopedia of the Undead. Detroit: Visible Ink.

 • J. Gordon Melton (1999). The Vampire Book: the Encyclopedia of the Undead. Detroit: Visible Ink.

 • Elizabeth Miller, (2003). Conversa personal (17 de març de 2003). Ft. Lauderdale Florida.

 • William de Newburgh, (1920) Selections from the Historia rerum anglicarum of William of Newburgh. C. Johnson trductor ed. London: S.P.C.K.

 • David J. Skal (2001) Vampires: Encounters with the Undead. New York: Black Dog.

 • Joseph. Stevenson (1856). The Church Historians of England: The History of William of Newburgh: The Chronicles of Robert De Monte. Vol. IV, Part II. London: Seeleys.

 • Montague Summer, (1928). The Vampire, His Kith and Kin. London, K. Paul Trench, Trubner. [Disponible a: http://www.sacred-texts.com/goth/vkk/index.htm].

 • Montague Summer (1929). The Vampire in Europe. New York: Dutton.

 • Herman Varma. (2003). Correu electrònic (7 d’abril de 2003).

 

 

Lluïsa Romero; Jordi Ardanuy. «El cas de Dorothea Pihsin». L'Upir  25, vol 3 (juliol - setembre de 2010), p. 158 - 163.

Resum: El febrer de 1753, es va obrir a Kapnick ˗ gairebé Transsilvània ˗  la tomba de Dorothea Pishin i es va examinar el seu cos per part d'un equip d'investigació oficial. El cos de la morta estava ben conservada, tret de la cara. Se la va acusar de bruixeria i xuclar sang. Es va cremar el seu cos i després de l'execució l'índex de mortalitat a Kapnick va tornar a la normalitat. L'article tradueix al català l'informe Bericht der Nagybanyer Inspektoren (28-II-1753).


Abstract:  In February 1753, the grave of Dorothea Pihsin was opened in Kapnick ˗ near Transylvania ˗ and her bodies examined by an official team of investigators. Dorothea's corpse looks quite well preserved, with the exception of her face. It was decided that Dorothea was guilty of sorcery and bloodsucking. Her body was cremated. After this execution, the mortality rate in Kapnick went back to normal again. This paper translates into Catalan the report  Bericht der Nagybanyer Inspektoren (28-II-1753).


 

Descriptors: Casuística, Pihsin (Dorothea), Cavnic, Romania, Transsilvània.

Keywords: Cases, Pihsin (Dorothea), Cavnic, Romania, Transylvania

Referències / References:

 • Klaus Hamberger (1992). Mortuus non mordet. Kommentierte Dokumentation zum Vampirismus 1689-1791. Wien: Turia & Kant.
 • Peter Mario Kreuter; Reinhard Herausgegeben von Krüger (ed.) (2001). Der Vampirglaube in Südosteuropa: Studien zur Genese, Bedeutung und Funktion. Rumänien und der Balkanraum. Berlin: Weidler Buchverlag Berlin 
 • Margot Rauch (2008). «Dokumente zu Johann Jablonovski und Dorothea Pissin aus Kapnik in Banat». A Dracula. Woiwode und Vampir (M. Rauch Ed.). Wien: Kunsthistoriches Museum: 158 – 159.

 

Accés al text

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial