L'Upir núm 22, octubre a desembre de 2009

 

Contingut:

 

Jordi Ardanuy. «Un nou cas de vampir a Sèrbia». L'Upir  22, vol 3 (octubre - desembre de 2009), p. 61 - 65.

 

Resum: Un nou cas de vampirisme a Sèrbia el passat setembre, segons la premsa i la televisió d'aquest país.

Abstract:  According of Serbian newspapers and National TV, a vampire haunted a Southern Serbian village last September.
.

Descriptors: Casuística, creences actuals, premsa, Gornje Stopanje, Sèrbia.
Keywords: Cases, press, current believes, Gornje Stopanje, Serbia.

Referències / References:

Jordi Ardanuy. «Les reflexions de Benito Feijoo sobre les dissertacions de Calmet». L'Upir  22, vol 3 (octubre - desembre de 2009), p. 66 - 92.

Resum: Les crítiques i comentaris del frare Benito Feijoo (1759) sobre el tractat de Calmet són poc conegudes fora de l'àrea d'influència de Castella. Presentació i versió catalana.


Abstract:  The criticisms and comments by the Benedictine monk Benito Feijoo (1759) on the treaty Calmet are little known outside the influencial area of Castile. Catalan version of the text and presentation.
 

Descriptors: Calmet, Feijoo (Benito).

Keywords: Calmet, Feijoo (Benito).
 

Referències / References:

  • Luis Alberto de Cuenca (2009). «Los vampiros y el padre Calmet». A Tratado sobre los vampiros d’Augustin Calmet. Madrid: Reino de Cordelia.

  • Henry Kamen (1998). «Censura y libertad: El impacto de la Inquisición sobre la cultura española». Revista de la Inquisición, núm. 7: 109-117.

     

Accés al text

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial