L'Upir núm 18, octubre a desembre de 2008

 

Contingut:

 

Jordi Ardanuy. «Les edicions i traduccions del tractat de vampirisme de Calmet». L'Upir  18, vol 2 (octubre - desembre de 2008), p. 161 - 169.

 

Resum: Revisió de les edicions del llibre de Calmet.


Abstract:  State of the art review of the editions of the Calmet's book.

 

Descriptors: Calmet, bibliografia.

Keywords: Calmet, bibliography.
 

 

Josep Fígols; Jordi Ardanuy. «Dos articles publicats en diaris de Catalunya a les darreries del segle XIX». L'Upir  18, vol 2 (octubre - desembre de 2008), p. 170 - 172.

 

Resum: Reproducció de dos articles de diari de Catalunya de finals del segle XIX.


Abstract:  Reproduction of two newspaper articles from Catalonia of the late nineteenth century.

 

Descriptors: Premsa, casuística, Polònia, Caixúbia, Rússia, Romania, strigoi, moroi.

Keywords: Press, cases, Poland, Cassubia, Russia, Romania, strigoi, moroi.
 

Referències / References:

  • DdG. (1891). «Duendes y vampiros». Diario de Gerona (21 d’agost de 1891): 3-4.

  • LV (1887). «Los vampiros rusos». La Vanguardia (3 de juny de 1887): 5-6.

 

Accés al text

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial