Revista de Folklore

 

ISSN: 2014-2846

 

Número/Issue 53

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 53, setembre de 2017


 

Fenòmens estranys a Kikinda atribuïts a vampirs (1933)
Jordi Ardanuy

 

 

Resum: El text tracta la notícia d'esdeveniments estranys ocorreguts a la població sèrbia de Kikinda (Veliki Kikinda) l'any 1933. Els fenòmens descrits cauen sota el que ara s'anomenarien paranormals i no guarden entre si cap d'altre relació que la coincidència temporal, el fet de ser considerats estranys i causar por. S'atribueixen a l'esperit vengador d'una bona persona; o a un vampir, en el sentit serbi,és a dir, l'esperit d’un mort que retorna de forma física per a perjudicar els vius.

Abstract: The text deals with a piece of news about strange events that occurred in the Serbian population of Kikinda (Veliki Kikinda) in 1933. The facts described fall under what would now be called paranormal phenomena and do not have any relationship other than a temporal coincidence, the fact of being considered strangers and causing fear. They are attributed to the avenging spirit of a good person; or a vampire, in the Serbian sense, that is to say, the spirit of a dead person who returns physically to harm the living.


Descriptors: casuística, Kikinda, Sèrbia
Keywords: cases, Kikinda, Serbia
 

Referències / References:

Jordi Ardanuy (2004). «Sobre la supervivència del vampirisme a Sèrbia». L’Upir. Revista de Folklore, núm. 1, setembre, p. 1-4. <http://www.cercle-v.org/Upir/u1-1.htm>.

Jordi Ardanuy (2009). «Sobre Un nou cas de vampir a Sèrbia». L’Upir. Revista de Folklore, núm. 22, desembre, p. 61-65. <http://www.cercle-v.org/Pdf/upir22p.pdf>

«Vampires terrorise a town» (1933). Malaya Tribune, 14 de febrer.

 


 

Baixar-lo/Download PDF        

 

pàg. 28-31

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial