Revista de Folklore

 

ISSN: 2014-2846

 

Número/Issue 52

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 52, juny de 2017


 

Alguns successos d’atribució de responsabilitat del còlera i la sequera als difunts a Bielorússia i Ucraïna extrets de l’obra sobre la superstició i el dret penal d’August Löwenstimm
Euloxio Ulloa

 

 

Resum: Recull d'alguns casos de còlera i de sequera atribuïts als morts a Bielorrússia i Ucraïna, extret del llibre d'August Löwenstimm sobre dret penal i superstició.

Abstract: Compilation of some events of cholera and drought attributed to the dead in Belarus and Ukraine from the book on superstition and criminal law of August Löwenstimm.


Descriptors: pràctiques apotropaiques, Bielorrússia, Ucraïna.
Keywords: apotropaic observance, Belarus, Ukraine.
 

Referències / References:

  • Jordi Ardanuy (2015). «Una notícia sobre la por als revinguts a Lituània de l’any 1892». L’Upir. Revista de Folklore, núm. 44 (juny), p. 22-26. <http://www.cercle-v.org/Upir/u44-1.htm>.

  • August Löwenstimm (1897). Aberglaube und Strafrecht. Berlín: Johannes Räde.

     


     

    Baixar-lo/Download PDF       

     

pàg. 28-31

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial