Revista de Folklore

 

ISSN: 2014-2846

 

Número/Issue 39

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 39, març de 2014


 

Notícia bibliogràfica sobre In search of Dracula

Jordi Ardanuy

 

 

Resum: L'article s'ocupa de les diferents edicions i traduccions del llibre de In Search of Dracula de Radu Florescu i Raymond McNally. Es proporciona una taula amb informació bibliogràfica.
 

Abstract: This paper deal with the different editions and translations of the book In Search of Dracula by Radu Florescu and Raymond McNally. A table with bibliographic information is provided.

Descriptors: bibliografia, moroi, Florescu (Radu), McNally (Raymond), Stoker (Bram), Vlad Tepes, In Search of Dracula, Căpăţânenii Pământeni, Rodna, Romania
Keywords:  
bibliography, moroi, Florescu (Radu), McNally (Raymond), Stoker (Bram), Vlad Tepes, In Search of Dracula, Căpăţânenii Pământeni, Rodna, Romania
 

Referències / References:

  • Constantin C. Giurescu (1973). «Drácula histórico. Origen de una leyenda». Historia y Vida, núm. 60, p. 54-69.

  • Raymond McNally (1993). «En busca del auténtico Drácula». Drácula. Todo sobre el vampiro. Barcelona: Ediciones Zinco, p. 76-81. [Edició original: «The real Dracula». Dracula The Complete Vampire. Ney Ork: Starlog Communications International, 1992].

  • Raymond McNally; Radu Florescu (1973). In Search of Dracula: The History of Dracula and Vampires. Boston: Houghton Mifflin Co.

  • Raymond McNally; Radu Florescu (1994). In Search of Dracula: The History of Dracula and Vampires. Boston: Houghton Mifflin Co.


     

    Baixar-lo/Download PDF          

     

pàg. 122-128

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial