Des del 2004 / Since 2004

ISSN: 2014-2846

 

 

Número/Issue 34

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 34, desembre de 2012


 

Sava Savanović, reclam turístic

Jaume Albiol

 

 

Resum: Sobre Sava Savanović s'explica que havia viscut en un vell molí a la riba del Rogačica, en la població de Zarožje a Sèrbia. Segons la tradició matava i es bevia la sang dels que anaven a moldre al molí. Durant les darreres dècades el molí s'havia convertit en una atracció turística per als serbis a la zona, però recentment el molí s'ha vingut a baix, portant als pobletans a creure que el vampir romandria ara sense sostre i buscaria una nova llar.  Les autoritats municipals van fer un comunitat oficial advertint del perill i demanant protegir portes i finestres amb all. Però en realitat és només un reclam per a turistes.

 

Abstract: Sava Savanović was said to have lived in an old watermill on the Rogačica river, at Zarožje village in Serbia. According tradition he killed and drank the blood of the people when they came to mill their grains. For the last several decades the watermill had became a Serbian tourist site in the area, but recently, the mill collapsed, causing local residents to believe that the vampire is now homeless and looking for a new home. The municipal authorities issued a public health warning, advising people to rub garlic on their doors and windows. But in fact it is only a claim for tourists.

 

Descriptors: Savanović (Sava), Bajine Bašte, Valjevo, Zarožje, Sèrbia,

Keywords: Savanović (Sava), Bajine Bašte, Valjevo, Zarožje, Serbia,

 

Referències / References:

pàg. 186-192

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial