Des del 2004 / Since 2004

ISSN: 2014-2846

 

 

Número/Issue 33

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 33, setembre de 2012


 

El vampir de Roslasin
Jaume Albiol; Jordi Ardanuy

 

 

Resum: El 5 de febrer de 1870 va morir de tuberculosi un home anomenat Franz von Poblocki a Kantrzyno (Polònia). Va ser enterrat a la seva fossa familiar a Rosalin, però en el termini de dues setmanes el seu fill Anton va morir d'una tisi galopant. I, mentre el cos de l'Anton estava pendent de ser inhumat, alguns membres de la seva família van començar a patir problemes de salut i terribles malsons. La família es va reunir i van arribar al conclusió que el vell Franz s'havia convertit en un vampir. La informació que s'utilitza procedeix de la pàgina web de Rob Brautigam.

Abstract: On 5 February 1870, in the town of Kantrzyno (Poland), a man called Franz von Poblocki died of consumption. This man was buried in the family grave in Roslasin., but within a fortnight, von Poblocki's son Anton died of galloping consumption. And while Anton's corpse was still waiting to be buried, some of the other family members were beginning to suffer from health problems and horrible nightmares. The family gathered to discuss the situation and they came to the conclusion that old Franz had become a vampire. Used information comes from Rob Brautigam's web page.

Descriptors: Casuística, Roslasin, Caixúbia, Polònia
Keywords: Cases, Roslasin, Cassubia, Poland
 

Referències / References:

  • Rob Brautigam (1990). "Vampire of Roslasin". International Vampire, núm. 1: 4-5

  • Rob Brautigam (2001). "Vampire of Roslasin" [En línia] A: shroudeater.com consulta 5 d’abril de 2001. [La versió actual (agost 2012), quant el contingut, no ha variat respecte l’original].

  • Hermann Schreiber (1975). Es spukt in Deutschland. Würzburg: Arena Verlag.


 

Baixar-lo/Download PDF (335 KB)           

 

pàg. 181-183

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial