Des del 2004 / Since 2004

ISSN: 2014-2846

 

 

Número/Issue 32

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 32, juny de 2012


 

Herètics com a vampirs

Jordi Ardanuy

 

 

Resum: Herètic significa una persona que professa una heretgia, especialment el membre d'una església que té creences oposades a les doctrines oficials. El significat de la paraula en anglès és essencialment el mateix. Ara bé, al nord de Rússia el terme ha agafat també un significat de bruixot, bruixa o vampir.

El present article explora la situació basant-se àmpliament en l'obra de Felix. J. Oinas.

 

Abstract: Heretic means a person who professes any heresy, especially a church member who holds beliefs opposed to the official doctrines. The meaning of this word in Russian is basically the same. But in the north of Russia the term also has developed a meaning of sorcerer, witch, and vampires.

This paper explores this situation based largely on work by Felix J. Oinas.

 

Descriptors: Eretic, Elatomsk, Oinas (Felix), Olonets, Sibèria, Šenkursk, Rússia

Keywords: Eretic, Elatomsk, Oinas (Felix), Olonets, Siberia, Šenkursk, Russia


Referències / References:

 • Aleksandr Afanas’ev (1976). «Poetic views of the Slavs regarding Nature». A Vampires of the Slavs, ed. Jan L. Perkowski. Cambridge, Mass.: Slavica, 1976, p. 160-179.

 • P. S. Efimenko (1877). Materialy po etnografii russkogo naselenija Arxangel’skoj gubernii. Vol 1. Moscu.

 • Ronald F. Feldstein (2005). «Memorial Resolution, Felix J. Oinas». Circular B31-2006. Indiana University. Disponible a: <http://www.indiana.edu/~bfc/docs/circulars/05-06/B31-2006.pdf>. (Consulta 2 de juny de 2012)].

 • Gran Diccionari de la Llengua Catalana [en línia] (1998). Barcelona: Fundació Enciclopèdia catalana. Disponible a: <http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0073069>. (Consulta 20 de maig de 2012).

 • Stephanos D, Imellos (1969). «E demonopoiesis ton sarakenon en Krete». Anatypon ek tes Epeteridos tou Kentrou Ereynes Ellenikes Laographias. [Anuari del Centre de Recerques per al Folklore grec], núm. 21-22 (1967-1968): 113-125. Atenes. [Existeix una versióen anglè de Margaritis Fourakis: «The Saracens as Demons in Cretan Legends». Folklore Forum vol. 10, núm. 3 (1977): 16-19. Disponible a: <https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/1646/10%283%2916-19.pdf?sequence=1>. (Consulta 2 de juny de 2012)].

 • Vuk StefanovićKaražć(1935). Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima [Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечма]. Belgrad: Šamparija Kraljevine Jugoslavije. [Primera edició1818].

 • Kazimierz Moszyński (1976). «Slavic Folk Culture». A Vampires of the Slavs, ed. Jan L. Perkowski. Cambridge, Mass.: Slavica, 1976, 185.

 • Felix J. Oinas (1978). “Heretics as Vampires and Demons in Russia”. The Slavic and East European Journal, vol. 22, núm. 4: 433-441.

 • Jan L. Perkowski (2012). «El vampir folklòic búgar». L’Upir, vol 4, nú, 31: 105-118. (Edició original 1992).

 • Lauri Posti (1977). “Kerettilainen”. Dins de Kielenja kulttuurin kentalta: Professori Igor Vahrokselle hanen tayttiessiin 60 vuotta. Lauri Posti et al. Helsinki: Neu vostoliittoinstituutti (Neuvostoliittoinstituutin Vuosikirja, 25).

 • Pavel Nikolaevich Rybnikov (1910). Pesni, sobrannye P . N. Rybnikovym [Les cançons recollides per P. N. Rybnikov]. Vol. III. [Introducció de A. E. Gruzinskii].

 • Slovar’r usskogo jazyka. [Словарь русского языка]. Vol. II. (1892). Sankt Peterburg: Akademija Nauk.

 • Sergei Aleksandrovich Tokarev (1957). Religioznye verovanija vostocnoslavjanskix narodov XlX nacala XX v. [Религиозные верования восточнославянских народов СТИХ начала XX в., Les creences religioses dels pobles orientals vers el principi del segle XX]. Moskva —Leningrad: AN SSSR [Acadèmia russa de ciències].

 • [Max Vasmer (Макс Фасмер)] (2004). Этимологический словарь Фасмера [Diccionari etimolòic de Vasmer]. [En líia]. Disponible a: <http://vasmer.narod.ru>. Consulta 1 de maig de 2012. [Versióen paper originalment publicada a Nova York el 1986].

 • T. P. Vukanović(1976). «The Vampire». A Vampires of the Slavs, ed. Jan L. Perkowski. Cambridge, Mass.: Slavica, 1976, p. 201-234.

 • A. V. Zapadov; G. P. Makogonenko, eds. (1950). Russkaja proza XVIII veka [La prosa rusa del segle XVIII}. Moskva — Leningrad: GIXL.

 • Dmtry K. Zelenin (1927). Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin-Leipzig: Walter de Gruyter.

 • A. Zvonkov (1889). «Očrk verovanij krest’jan Elatomskogo uezda» [Assaig sobre les creences dels pagesos del districte d’Elatomsk]. Etnografičeskoe obozrenie, núm. 2.

 

 

Baixar-lo/Download PDF (328 KB)           

 

pàg. 152-160

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial