Des del 2004 / Since 2004

ISSN: 2014-2846

 

 

Número/Issue10

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 10, desembre de 2006


 

Cinc articles del Washington Post

Jordi Ardanuy

 

 

Resum: Es reprodueixen 5 articles extrets del rotatiu «Washington Post» entre 1893 i 1916 i que il·lustren la visió del tema a l'època. El text es complementa amb diverses notes i aclariments geogràfics i sobre la distribució fronterera i estatal de l'Europa de l'època.
 

Descriptors: Casuística, premsa, Transsilvània, Àustria, EUA, Itàlia,  Sèrbia, Txèquia.

Keywords: Cases, press, Transylvania, Austria, USA, Italy, Serbia, Czechia

Referències / References:

 

 • Jordi Ardanuy (2004). Vampirs a Txèquia. A <www.ceev.net/chequia.htm> [Consulta novembre de 2006].
  Jordi Ardanuy; Lluïsa Romero (1999). Abrasión, 4 (octubre 1999): 6-25.

 • Jordi Ardanuy; Lluïsa Romero (2004). Visum et Repertum. [Constatar i descobrir]. A <www.ceev.net/CEEV/visumcat.pdf» [Consulta novembre de 2006].

 • Michael E. Bell (2001). Food for the Dead. On the trail of New England’s Vampires. Nova York: Carrol & Graf.

 • Augustin Calmet (1746). Dissertations sur les apparitions des anges, des démons & des esprits, et sur les revenans et vampires de Hongrie, de Boheme, de Moravie, & de Silesie. Paris: Chez De Bure l’aîné.

 • Alan Dundes (1964). «Robert Lee J. Vance: American Folklore Surveyor of the 1890’s». Western Folklore (gener 1964): 27-34.

 • Marie Goldsmith West (1898). «The vampire». The Washington Post (16 de juny de 1898): 10.

 • Logoi (2005). «Vampires of Eastern Europe». Articles, essays, stories. <www.logoi.com> [Consulta novembre de 2006].

 • London Glove (1916). «The Vampire». The Washington Post (16 d’abril de 1893): 10.

 • London Standard (1913), «Belief in Vampires». The Washington Post (10 d’agost de 1913): ES4.

 • Herbert Mayo (1949). Letters on the truths contained in popular superstitions.. Frankfurt.

 • Herbert Mayo (1951a). On the truths contained in popular Superstitions with an cccount of mesmerism. Edimburg i Londres: William Blackwood and Sons. 2a edició.

 • Herbert Mayo (1951b). On the truths contained in popular Superstitions with an account of mesmerism. Edimburg i Londres: William Blackwood and Sons. 3a edició, [1951 ?].

 • New York Sun (1893). «Belief in vampires». The Washington Post (16 d’abril de 1893): 10.

 • New York Times (1914). «Experiences with vampires». The Washington Post (6 de setembre de 1914); M1.

 • Robert Lee J. Vance (1893) «Vampire Lore». Open Court, 7 (1893): 3607-3608.

 • Lluïsa Romero; Jordi Ardanuy (1999). «Visum et Repertum». «El caso de Arnod Paole». Abrasión, 4 (octubre 1999): 6-25.

 • Montague Summers (1929). The Vampire in Europe. Londres: Kegan Paul.

 

Baixar-lo/Download PDF (349 KB)           

 

pàg. 141-155

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial